De mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Een mondhygiënist richt zich op preventie en mondverzorging, om zo tandbederf en tandvleesaandoeningen te voorkomen én te bestrijden. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Waarom naar de mondhygiënist?

Gezond tandvlees is roze van kleur en ligt strak rondom de tanden en bloedt niet als je je tanden poetst. Bloedend tandvlees ontstaat door ophoping van tandplak en tandsteen. Ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn en bloedt gemakkelijk bij het tandenpoetsen. Als de tandvleesontsteking zich beperkt tot de rand van het tandvlees, heet dit gingivitis. Dit tandvleesprobleem is meestal door jezelf te verhelpen en wel door goede zelfzorg, mondhygiëne toe te passen.

Helpt de zelfreiniging van je tanden en kiezen niet en blijf je last houden van bloedend tandvlees, dan kan de ontsteking zich uitbreiden. Het tandvlees kan gaan terugtrekken en er kan botafbraak plaatsvinden, er ontstaat ruimte,  een soort zakje tussen de tand en het tandvlees, de zogenaamde pocket. In een verder stadium van de ontsteking kunnen tanden en kiezen los gaan zitten. Een ontsteking, die zich uitbreidt naar het kaakbot heet parodontitis. Deze tandvleesontsteking is niet alleen door uzelf en goede mondhygiëne op te lossen.

Het verraderlijke aan een parodontitis is dat deze vaak onopgemerkt blijft, omdat de ontsteking zich sluimerend uitbreidt en er zelden pijnklachten zijn. Daarnaast kan door roken het signaal “bloedend tandvlees” uitblijven. Dit komt door de  vernauwde bloedvaatjes in het tandvlees.

De beste remedie tegen tandvleesproblemen is een goede mondhygiëne. Je kunt dit zelf goed toepassen door tweemaal daags tanden te poetsen met een elektrische of handtandenborstel en tandpasta. Volwassenen kunnen deze zelfzorg het beste uitbreiden door minimaal één keer per dag te reinigen tussen de tanden en kiezen. Hiervoor kun je stokers of ragers gebruiken.

Periodiek Parodontaal Screenen

De tandarts of mondhygiënist controleert de diepte van de tandvleespockets minimaal jaarlijks en noteert de PPS-score. Deze score geeft globaal de noodzaak tot vervolgstappen aan. Het gebit wordt hierbij vaak verdeeld in zes of vier gebieden, elk gebied kan een cijfer krijgen variërend van 1-3. PPS is een afkorting voor Periodiek Parodontaal Screenen. Zij zullen je, indien er sprake is van een tandvleesprobleem adviseren om een afspraak te maken bij één van onze mondhygiënisten in de praktijk. De mondhygiënist is de deskundige op het gebied van tandvleesproblemen om deze te voorkomen, genezen en te stabiliseren.

Om vast te stellen wat de ernst van je tandvlees probleem is, zal de mondhygiënist een parodontaal onderzoek uitvoeren. De mondhygiënist zal tijdens dit eerste bezoek een pocketstatus of een parodontiumstatus maken. Dit is een zeer uitgebreide meting van de ruimtes tussen je tand- en tandvlees (pockets). Dit is een 0-meting zodat wij uw parodontale gezondheid (conditie van het bot en tandvlees rondom je tanden) door de jaren heen goed kunnen volgen. Indien nodig worden er na overleg met de tandarts aanvullende röntgenfoto’s gemaakt.

Aan de hand van dit onderzoek zal de mondhygiënist samen met jou bespreken welke behandeling(en) er nodig zijn om de gezondheid van je tandvlees te verbeteren. Indien nodig zal de mondhygiënist je het advies geven om het onderzoek uit te breiden met het afnemen van een kweek, een test waarbij gekeken wordt of er specifieke bacteriën aanwezig zijn, die mede oorzaak kunnen zijn van je tandvleesprobleem. Tevens geeft de mondhygiënist je daarna een begroting voor de vervolgbehandelingen.

Wij werken volgens het protocol Parodontale diagnostiek- en behandeling.

De  NZa (Nederlandse zorgautoriteit) houdt toezicht op het op juiste wijze naleven en declareren van behandelingen middels het Paroprotocol. Indien je  geen tandvleesproblemen hebt is het mogelijk om een afspraak maken bij één van onze preventieassistenten. Hij/zij kan ook samen met jou gaan kijken naar je voeding en poetsgewoonten en hierin handige tips en adviezen geven. Uiteraard kan de preventieassistent je gebit ook heerlijk voor je reinigen! De preventieassistent mag het gebit reinigen tot aan het tandvlees, hij/zij is niet bevoegd om ook onder het tandvlees te reinigen, dit mag alleen door een mondhygiënist worden uitgevoerd.

Welke handelingen mag de mondhygiënist uitvoeren?

 • In kaart brengen van de conditie van het tandvlees
 • Geven van advies en voorlichting over onder andere het ontstaan van cariës en tandvleesaandoeningen en over voedingsgewoonten
 • Verwijderen van tandsteentandplak en aanslag
 • Aanbrengen van fluoride
 • Aanbrengen van sealant
 • Polijsten van vullingen
 • Reinigen van worteloppervlakken onder het tandvlees
 • Behandelen van nieuwe gaatjes (in opdracht van de tandarts)
 • Maken van röntgenfoto’s (in opdracht en onder toezicht van de tandarts)
 • Maken van gebitsafdrukken
 • Geven van een lokale verdoving (in opdracht van de tandarts)

NVM-mondhygiënisten is de beroepsvereniging van mondhygiënisten, die er met name zorg voor draagt dat men vol vertrouwen bij de mondhygiënist terecht kan. Ben je benieuwd wat de mondhygiënist voor jou kan betekenen of wil je meer informatie over mondverzorging en mondproblemen bij jou of je kind? Op deze website vind je alles wat je moet weten!

Meer info